Regulamin sklepu

I. Podstawowe pojęcia

 • Sprzedawca – Inter Auto P.H.U. Sławomir Gogolewski z siedzibą w Makowie Mazowieckim, przy ulicy Przasnyskiej 77F, NIP 568-100-43-19
 • Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://makow.interauto-czesci.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Towar - rzecz ruchoma, lub usługa prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://pultusk.interauto-czesci.pl/.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Po złożeniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub faktura VAT.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Opłata za wysyłkę wynosi standardowo około 25 zł brutto, przy każdej transakcji Sklep informuje Klienta o wysokości kosztów dostawy.

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
  • przelewem na rachunek bankowy

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru przez Klienta.
 2. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://makow.interauto-czesci.pl/.
 3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Oferta Sklepu jest ważna i obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.